Зачестени и повторувачки респираторни инфекции кај пациенти со Дијабетес мелитус.

Нерегулираното ниво на (глукоза) шеќер во крвта, води кон дисфункција на повеќе механизми на имуниот систем. Намалената мобилизација на леукоцитите, хемотаксијата, фагоцитозната активност, гликација на антителата и намалената секреција на интерлеукини од страна на мононуклеарните клетки и моноцитите се само дел од целокупната слика на имунокомпримитираните лица со дијабетес. Нерегулираното ниво на глукоза во крвта води кон гликација на протеините, каскадна реакција на неензимско, ковалентно врзување на глукозата со протеините, при што се менува нивната нативна функционална структура.

SLIMCUT М-р Фани Гулевска, нутриционист.

Нашата моментална емоционална состојба е под директно влијание на тоа каква храна консумираме. Серотонинот, познат како хормонот за среќа, e заслужен за нашето добро расположение. Toj може да се зголеми со обилно внесување на јаглехидрати.

Кардиопротективен ефект на Bilberry Extract

Кардиоваскуларните заболувања (КВЗ) се водечка причина за смрт во целиот свет. Главните ризик фактори ги вклучуваат централната обезност, дијабетес, хипертензија – висок крвен притисок, зголемени нивоа на липиди во крвта.  Дополнително и зголемениот оксидативен стрес допринесува за ризикот преку инфламацијата како клучен фактор. Атеросклерозата, како причинител на кардиоваскуларните заболувања е инфламаторен процес, асоциран со оксидативното оштетување на васкуларниот ендотел (обвивката на крвните садови) (Libby, Ridker, и Maseri 2002).