SLIMCUT М-р Фани Гулевска, нутриционист.

Нашата моментална емоционална состојба е под директно влијание на тоа каква храна консумираме. Серотонинот, познат како хормонот за среќа, e заслужен за нашето добро расположение. Toj може да се зголеми…

Continue Reading SLIMCUT М-р Фани Гулевска, нутриционист.

Кардиопротективен ефект на Bilberry Extract

Кардиоваскуларните заболувања (КВЗ) се водечка причина за смрт во целиот свет. Главните ризик фактори ги вклучуваат централната обезност, дијабетес, хипертензија – висок крвен притисок, зголемени нивоа на липиди во крвта.  Дополнително…

Continue Reading Кардиопротективен ефект на Bilberry Extract

Mикроангиопатии кај дијабетичарите

Основата на дијабетичните микроангиопатии е задебелувањето на капиларната базална мембрана. Овие промени може да водат кон оклузивна ангиопатија и хипоксија на ткивото (намалена оксигенација) проследено со негово оштетување. Иако блага,…

Continue Reading Mикроангиопатии кај дијабетичарите

Ресвератролот како додаток во Алое Вера

Ресвератролот, хемиски припаѓа во полифенолната стилбеноидна група, позната како фитоалексини, растителни метаболити кои се индуцираат при повреда и стрес на растението, а во насока на зачувување на неговата вијабилност. Досега…

Continue Reading Ресвератролот како додаток во Алое Вера

Што е додаток во исхраната (суплемент) и зошто треба да се зема

Луѓето со векови егзистирале во хармонија со природата, користејќи ги нејзините придобивки и бенефити, долго време, уште пред развојот на современата медицина и фарамакологија. Денешниот брз начин на живот, проследен…

Continue Reading Што е додаток во исхраната (суплемент) и зошто треба да се зема

Што е Инфламацијата и како се редуцира?

Инфламацијата (воспаление), од латински: inflammatio е дел од сложениот биолошки одговор на ткивата на телото на штетни стимули и агенси, како што се патогени микроорганизми, оштетени клетки или надразнувачи и е заштитен…

Continue Reading Што е Инфламацијата и како се редуцира?